เศรษฐกิจกำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกเผชิญการเติบโตต่ำอีกครั้งในปี 2557 UN คาดการณ์

เศรษฐกิจกำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกเผชิญการเติบโตต่ำอีกครั้งในปี 2557 UN คาดการณ์

“ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกเผชิญกับ ‘ความปกติใหม่’ ของการเติบโตที่ลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่คาดการณ์ล่วงหน้าและความร่วมมือภายในภูมิภาค” คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำเอเชียและแปซิฟิก ( ESCAP ) ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนา อนิซุสซามัน เชาว์ดูรีอุปสรรคเชิงโครงสร้างในประเทศ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้น 

ก็มีบทบาทในการเติบโตที่ช้าลงเช่นกัน ประเทศกำลังพัฒนาคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 5.6 ในปี 2557 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.2 ในปีนี้ แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ร้อยละ 6 ในปี 2556 ตามรายงานการสำรวจเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกประจำปี 2556 ของ ESCAP: สิ้นปี Update วางจำหน่ายในกรุงเทพฯ ประเทศไทยในช่วงสามปีระหว่างปี 2555-2557 ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปี เทียบกับร้อยละ 8.4 ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตปี 2545-50 

ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบอย่างน้อยสองทศวรรษที่เติบโตช้ามาก ในช่วงเวลาดังกล่าวมีชื่อเสียงNoeleen Heyzer เลขาธิการบริหารของ ESCAP กล่าวว่า “วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อเส้นทางการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนของภูมิภาค” “เศรษฐกิจของเอเชียและแปซิฟิกอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ”ประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างจีน อินเดีย และอินโดนีเซียซึ่งมีตลาดในประเทศขนาดใหญ่เติบโตในระดับปานกลางในปี 2556 หลังจากมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ว่าเศรษฐกิจของจีนจะยังคงเติบโตค่อนข้างเร็วที่ร้อยละ 7.5 ในปี 2556 และคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.3 ในปี 2557 การเติบโตของอินเดียคาดว่าจะดีดตัวขึ้นในปี 2557 เป็นร้อยละ 6 หลังจากคงเดิมที่ประมาณร้อยละ 5 ในช่วงสองปีก่อนหน้า

อินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตต่ำสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

 โดยประมาณการไว้ที่ร้อยละ 5.7 ในปี 2556 หลังจากขยายตัวที่ร้อยละ 6.2 ในปี 2555 พลวัตการเติบโตในประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆ ที่มีตลาดในประเทศที่สำคัญ เช่น มาเลเซียและไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 4.5 ​​และ 3.2 ตามลำดับในปี 2556 จากร้อยละ 5.6 และ 6.4 ในปี 2555

การพัฒนานโยบายการเงินที่สำคัญในสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตในภูมิภาค ประมาณการของ ESCAP แสดงให้เห็นว่าการลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณโดยธนาคารกลางสหรัฐ หรือที่เรียกว่า ‘การลดลง’ อาจทำให้ระดับ GDP ในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย และไทยลดลงได้ถึง 1.2 ถึง 1.3 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557

การชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศพัฒนาแล้วและความคืบหน้าที่จำกัดในข้อตกลงการค้าพหุภาคี ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของนโยบายกีดกันทางการค้าในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเอเชียแปซิฟิกอย่างมีนัยสำคัญ

credit : alliancerecordscopenhagen.com
albuterol1s1.com
antipastiscooterclub.com
libertyandgracerts.com
dessertnoir.com
sagebrushcantinaculvercity.com
xogingersnapps.com
sangbackyeo.com
mylevitraguidepricer.com
doverunitedsoccer.com